YABANCIDAN YABANCIYA (MAVİ PLAKA)

TÜRKİYE'DE TAXFREECAR (Vergisiz Araç) ALMA SİSTEMİ NEDİR?

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 130 ve 131.maddelerinden yararlanmak suretiyle, Gümrük Kanunu’na istinaden çıkarılmış, 07.10.2009 tarih ve 27369 mük. Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliği’nin 376/j maddesinde tanımlanan, ve Gümrük Müsteşarlığının 23 ocak 2010 tarih 27471 sayılı resmi gazetede yayınlanan KİŞİSEL VE TİCARİ KULLANIMA MAHSUS KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ SERİ NO 1 de belirtilen Yabancıların ikamet yerlerine/adlarına kayıtlı özel kullanımlarına mahsus taşıtlarını, T.C Devlet kurumu olan Türkiye Turing ve Otomobil Kurumuna aracın Kasko değerleri üzerinden, araç kayıtları kapatıldığında veya araç satıldığında geri alınmak suretiyle yatırılacak depozito teminat mukabilinde araçlarını vergisiz olarak ülkemizde kullanabilmelerini sağlayan, bir sistemdir. Ülkemizde,başta taxfreecar, yabancıdan yabancıya otomobil, mavi plaka ve mavi karne ,araç olarak da mevcut terimlerde halk arasında kullanılmaktadır…

KİMLER TAXFREECAR ARAÇLARI SATIN ALABİLİR VE KULLANABİLİR?

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olmayıp bununla beraber çifte vatandaş olmayan ve Ankara Çalışma Bakanlığından alınmış yabancı çalışma izni almış yabancılar bu haktan faydalanabilir. Çalışma izni olmayan yabancılara firmamız 9 EKim Group çalışma izni alınması konusunda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.
 2. Türk soylu olup ancak Türk vatandaşlığına geçmemiş yurt dışında doğmuş yada Türk vatandaşlığından kendi isteği ile çıkıp yabancı vatandaşlığa geçerek mavi kart alan gurbetçiler (Mavi kart ile ilgili detaylı bilgi)
 3. Türkiye spor kulüplerinde spor yapan ve federasyona bağlı yabancı sporcular.
 4. MEB ve YÖK tarafından çalışma iznine sahip yabancı akademisyenler, öğretmenler ve öğretim görevlileri.
 5. Örgün eğitimde 4 yıllık bir fakülteye kayıtlı yabancı lisans,yüksek lisans (Master) ve doktora üniversite öğrencileri.
 6. Yabancı basın yayın kurumlarının yabancı uyruklu haber ve basın mensubu personeli.
 7. Yurt dışından emekli olmuş yabancılar (Bu maddeye uyanlardan Ankara Çalışma Bakanlığı'ndan çalışma izni istenmez).
 8. Birleşmiş Milletler ve NATO personeli
 9. Usul ve Füru olarak tanımlanan aile yakınları (eş ve çocuklar) ve aylık SGK ücretleri ödenmeleri kaydı ile şoförler (şoför olarak belirleyeceği Türk vatandaşı olabilir) Taxfreecar araç kullanımından sorunsuzca faydalanabilir.

KİMLER “TaxFreeCar” ARAÇLARDAN SATIN ALAMAZ ?

Son 1 Takvim yılında 185 günden fazla yurt dışında kalmamış kişiler bu haktan faydalanamaz. Bu şart, yani 185 gün şartı Gümrük Müdürlüğü tarafından yapılan bilgi ve belge kontrolünü sonucunda istenmeyebilir, talep halinde bu konuda firmamız 185 gün kuralına tabii olup olmadığınız konusunda danışmanlık vermektedir. Eğer 185 gün şartına uyuyorsanız o zaman, aracı sadece vatandaşı olduğunuz ve ikamet ettiğiniz ülkeden getirmeniz gerekmektedir. Mesela İtalyan ve Türkiye'ye yeni transfer olan bir futbolcu İtalya'dan araç getirip Mavi Plaka olarak kaydettirip kullanabilir.

 1. Çifte vatandaşlar; Çifte Vatandaşlar (hem Türk hem de yabancı vatandaş olan çift kimlikli olanlar) "Taxfreecar" alamaz ve bu haktan faydalanaması mümkün değildir.
  Açıklama: Türkiye Nüfus Müdürlüğü'nden veya yurt dışı Türk konsolosluklarından başvuru yaparak Türk vatandaşlığından çıkıp mavi kart alınması durumunda mavi plaka alma ve kullanma hakkından faydalanabilir.

 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları; Sadece Türk vatandaşı olan bir kişi tüm vergileri ödese dahi ve yurt dışından oturma izni almış olsa dahi “Taxfreecar “ hakkından faydalanamaz
  Açıklama: İsteyen herkes, gerekli şartları yerine getirdikten sonra ister Türk vatandaşı olsun ister yabancı uyruklu olsun aracı Türkiye'de satın alıp 7 gün içinde yurt dışına götürebilir.

 3. 18 Yaşından küçük olanlar; 18 yaşından küçük olan yabancı uyruklu kişiler "Taxfreecar" hakkından faydalanamaz.

 4. Üniversitede örgün eğitim görmeyen yabancı öğrenciler bu haktan faydalanamaz. Açıklama: Master veya doktora eğitimi alan öğrenciler "Taxfreecar" hakkından faydalanabilir. Açık Öğretim (AOF), Lise, TÖMER veya benzeri dil eğitimi öğrencileri bu haktan faydalanamaz.

 5. Türk vatandaşı ile evli olan yabancılar; Türk vatandaşı ile evli olup, bu sayede evlilikten dolayı ikameti olan "yabancı gelin veya damatlar" bu Taxfreecar hakkından faydalanamaz.

  Açıklama: Eğer yabancı eş, kendisine evliliğinden dolayı tanınan bir kolaylık olan çalışma iznini alır ve çalışırsa bu haktan kolaylıkla faydalanabilir.
 6. Türkiye'de ev sahibi olan yabancılar; Türkiye'de ev satın almak, kiralamak gibi sebeplerle sadece ikamet izni alınması "Taxfreecar" hakkından faydalanabileceğiniz anlamına gelmez. Sadece ikamet izni alınması yetmez, çalışma izni alınması ve devamında çalışıyor olmanız gerekmektedir.

  Açıklama: Yurt dışında emekli olan %100 yabancı uyruklu vatandaşların çalışma izni almaksızın bir kereye mahsus sadece oturma iznini ibraz ederek vergisiz araç hakkından faydalanabilir.

 7. Vekalet ile araç kullanmak isteyenler; Türkiye'de "Taxfreecar" kullanma hakkına sahip yabancıların aracını vekalet ile T.C. vatandaşı kullanamaz.

VERGİSİZ TAXFREECAR ARAÇLARDA TEMİNAT KONUSU

TAXFREE ARAÇLARDA TEMİNAT NEDİR?

Mavi plaka, Taxfreecar, yabancıdan yabancıya araç olarak adlandırılan bu tip araçları satın almaya ve kullanmaya hakkı olan yabancıların ortalam araç vergileri (ÖTV + KDV) tutarı kadar bedeli depozito şeklinde, ilerleyen yıllarda araç satılırsa, gümrüğe terk edilirse, yurt dışına çıkarılırsa, araç devir edilirse geri iade edilecek "Teminat Güvence Bedeli" olarak tanımlanabilir. Bu Teminat miktarı T.C. Gümrük ve Tücaret Bakanlığı'na bağlı devlet kurumu olan Türkiye Turing Otomobil Kurumu'na yatırılır.

KİMLER TEMİNAT ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Teminat Ödemesi Gerekenler

 • Çalışma izni ile çalışan yabancılar (Expatlar)
 • Yabancı öğrenciler
Teminat Mektubu Örneği için tıklayınız...

TURİNG TEMİNATI NEDEN ALINMAKTADIR?

Yurt dışından ithal edilen araçlarda mevcut mevzuat gereği %18 KDV, %200'lere varan ÖTV ve ayrıca %10 gümrük vergisi mevcuttur.
Oysa Taxfreecar, yabancıdan yabancıya araç şeklinde araç ithal edilmesi durumunda bu vergiler ödenmemektedir.
Ancak mevcut vergileri ödemeden 1. Saylı Tebliğ kapsamında Taxfreecar statüsünde ithal edilen vergisiz araçların;
 • Getiriliş amacı dışnda kullanılması,
 • Bir başkasına kiraya veya ödünç verilmesi,
 • Taxfreecar kullanma hakkı olmayan (yukarıda detaylı açıklanmıştır) kişilere satılması veya usülsiz olarak devredilmesi,
 • Hak sahibi olmayan kişilerce kullanılmasına izin verilmesi,
 • Taşıtın ilk Türkiye ithali sırasında belge ve paraçlarının izin alınmadan değiştirilmesi, satılması,
 • Aracın, çalışma süresinin geçirilmesi ve uzatılmaması durumunda aracın gümrük idaresine teslim edilmemesi durumunda,
Oluşacak usülsüz hareket ve teşebbüslerde ortaya çıkacak cezaların gümrük idaresi tarafından derhal ve peşinen tahsili için geliştirilmiş bir uygulamadır. Bu istenmeyen ve tatsız durumların oluşması durumunda gümrük idaresi derhal teminata el koymaktasır.

Teminat Mektubu Örneği için tıklayınız...

TAXFREECAR İÇİN TURİNG OTOMOBİL KURUMUNA YATIRILAN TEMİNAT MİKTARI NASIL HESAPLANIR?

Aracın kullanılma süresince T.C. devlet kurumu olan Türkiye Turing Otomobil Kurumu hesabına yatırılan ve Turing Teminat Bedeli olarak bilinen Depozito bedeli hesaplaması için;
Aracınızın
 • Marka,
 • Tip,
 • Model Ylı,
 • Motor Hacmi,
 • Araç yurt dışından ithal edilmiş ise ve yeni bir araç ise Fatura kıymet bedeli,
 • Araç yurt içinden satın alındı ise satın alma bedeli,

bilgilerini triptik@turing.org.tr adresine göndermeniz yeterlidir. İlgili kurum yaklaşık 24 saat içinde 1 ay süre geçerli olacak Depozito Teminat bedelini size bildirecektir.  
Depozito miktarını öğrenmek için gönderebileceğiniz e-posta taslağı;
Kime: triptik@turing.org.tr
Konu: Turing Depozito Bedeli
İçerik:
Sayın yetkili,
Aşağıda özelliklerini belirtmiş olduğum ve geçici ithal kapsamında ithal edeceğim aracıma ait teminat depozito bedelini tarafıma bildirmenizi rica ederim.

 • Marka:
 • Tip:
 • Model Ylı:
 • Motor Hacmi:
 • Araç yurt dışından ithal edilmiş ise ve yeni bir araç ise Fatura kıymet bedeli (Gerekli ise)
 • Araç yurt içinden satın alındı ise satın alma bedeli (Gerekli ise)
 • Adınız Soyadınız

TURİNG TEMİNAT MEKTUBU YATIRMA ŞEKİLLERİ

Taxfreecar stın alırken yurt dışından Türkiye'de mavi plaka kullanmak için ithal edilecek araçlarda alınan depozito bedelleri için çözüm yolları şunlardır;
1 - Teminat bedeli direkt Turin Otomobil Kurumu hesabına yabancı döviz (Usd, Euro vb.) olarak yatırılır. Araç satıldığında veya yurt dışına çıkarıldığında döviz cinsinden geri alınabilir.
2 - Teminat bedeli direkt Turing Otomobil Kurumu'nun aşağıdaki hesap numaralarından birisine TL olarak yatırılır. Araç satıldığında veya yurt dışına çıkarıldığında döviz cinsinden geri alınabilir.

HALK BANKASI - ELMADAĞ ŞUBESİ - SWİFT KODU: TRHBTR2A
TR52 0001 2009 7510 0010 2602 47 TL Hesabı
TR25 0001 2009 7510 0058 1001 63 EURO Hesabı
TR37 0001 2009 7510 0053 0004 63 USD Hesabı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. - 4.LEVENT ŞUBESİ - SWİFT KODU: TVBATR2A
TR49 0001 5001 5800 7294 2582 16 TL Hesabı
TR96 0001 5001 5804 8011 0118 05 EURO Hesabı
TR04 0001 5001 5804 8011 0100 66 USD Hesabı

ZİRAAT BANKASI - 4.LEVENT ŞUBESİ - SWİFT KODU: TCZBTR2A
TR36 0001 0011 6501 3689 2850 12 TL Hesabı
TR30 0001 0011 6501 3689 2850 23 EURO Hesabı
TR73 0001 0011 6501 3689 2850 25 USD Hesabı

AKBANK - SAMANDIRA ŞUBESİ - SWİFT KODU: AKBKTRIS
TR44 0004 6012 2288 8000 0180 79 TL Hesabı
TR84 0004 6012 2203 6000 0160 63 EURO Hesabı
TR37 0004 6012 2200 1000 0160 62 USD Hesabı

İŞ BANKASI-4. LEVENT ŞUBESİ - SWİFT KODU: ISBKTRISXXX
TR06 0006 4000 0011 1400 7421 75 TL Hesabı
TR60 0006 4000 0021 1400 4466 09 EURO Hesabı
TR23 0006 4000 0021 1400 4465 96 USD Hesabı

3 - Teminat bedeli için yabancı Avrupa Birliği ülkerlerinden birisinin vatandaşı ise Türkiye'de bulunan yakını, arkadaşı, akrabası adına olan ev, arsa, iş yeri mülkünü 3. Derecede ipotek ettirerek araç sahibi adına teminat mektubu alır, veya Araç sahibinin kendi adına kayıtlı tapulu, ev, arsa, iş yeri gibi mülklerini ipotek ettirerek alacağı teminat mektubunu Turing ve Otomobil Kurumu'na depozito olarak verir. Aracı sattığında teminat mektubunu Turing ve Otomobil Kurumu'ndan geri alır ve ipoteği çözdürür.
4 - Taxfreecar araç sahibinin bankada bulunan mevduatına karşılık çalıştığı bankadan alacağı teminat mektubunu Turing ve Otomobil Kurumu'na depozito olarak verir. Aracı sattığında, yurt dışı ettiğinde veya gümrüğe terk ettiğinde teminat mektubunu Turing ve Otomobil Kurumu'ndan geri alır.
5 - Taxfreecar araç sahibinin çalıştığı şirketin, okulun, ya da yabancı sporcu ise kulübünün garantörlüğünde ilgili kurumun iyi niyet ve iyi ilişkiler dahilinde kendi bankasında vereceği teminatla yabancı araç sahibi adına verilecek teminat mektubunu Turing ve Otomobil Kurumu'na depozito olarak verir. Taxfreecar aracı sattığında, yurt dışı ettiğinde veya gümrüğe terk ettiğinde teminat mektubunun Turing ve Otomobil Kurumu'ndan iade alır.

9 EKİM GROUP ( TAXFREECAR.NET ) FİRMASI KİMDİR?

9 Ekim firması İstanbul Ticaret odası güncel kayıtlarından kontrol edileceği üzere 1995 senesinden beri aralıksız olarak faaliyette olan (Ticaret sicil no 337702 sayfa 35329 Kasım 1995 ) T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı olarak Gümrük Müşavirliği statüsünde  yarı kamu görevi gören Grup firmasıdır. 9ekim Grup firması İstanbul Atatürk Hava Limanında yerleşik ofislerinde Almanca ve İngilizce bilen deneyimli personeli ile Resmi Lisanlı Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetleri, Vergisiz yabancıdan yabancıya araç alım ,satım, Mavi plaka  kayıt ,tescil işlemleri konusunda 25 yılı aşkın süredir  Güvenle hizmet veren bu alanda Türkiye’nin öncü kurumsal bir firmasıdır. Hizmette bulundukları uluslararası firmalardan edindikleri, yüzlerce yazılı ve fiziki teşekkür referansları mevcuttur. Türkiye de başta İstanbul da son birkaç senedir türeyen bazı kişilerin  kurumsal yapı çağrıştırılarak oluşturduğu   kişisel oluşumlarla  firmamız taklitleri çoğalmış ,firmamız web siteleri içerikleri birebir  kopyalanarak emek hırsızlığı şeklinde izin alınmadan çalınmış ve gerçekte  olmayan firma geçmiş tarihleri ve olmayan Resmi Gümrük müşavirlik izin belgeleri ile böyle bir eski tarih ve izin belgeleri varmışçasına ,müşteriler yanıltılarak, hizmet sunulmaya çalışıldığı ve çokça da sorunlarla karşılaşıldığı bariz olarak  gözlemlenmiştir. Resmi Gümrük müşavirlik belgesine ve Ticaret odası kayıt tetkik lerinden tespit edilecek köklü 20 yılı aşkın resmi bir firma geçmişine sahip olmayan bu kişi ve kurumlarla firmamız bir alakası yoktur. Almanya kökenli olan Firmamız da iyi derecede Almanca, İngilizce, bilen uzmanlar tarafından koordine edilmektedir.9ekim Grubun Almanya KÖLN ve DÜSELDORF ‘ta kendi iştirakleri mevcuttur.

9 EKİM GRUBUN, TAXFREECAR ( Yabancıdan Yabancıya ,Mavi Plaka ) HİZMETLERİ NELERDİR.?

9 EKİM GROUP TAXFREECAR TEMEL HİZMETLERİ
 • Taxfreecar® statüsündeki misafir plaka araçların resmi gümrük müşavirlik işlemleri, yurtiçi girişi, Türk plakasına çevrilmesi, plaka, ruhsat, TSE ve aracın trafiğe çıkış sürecine kadar olan kayıt işlemleri,
 • Taxfreecar® alım-satımlarında tüm devir ve kayıt işlemleri, Turing mavi karne hizmetleri,
 • Yabancıdan Yabancıya Taxfreecar®talep edilen mavi plaka aracın  yurtiçi ve yurt dışından temini , satış, alış, takas, satışa aracılık, Mavi plaka oto , alım, satım, aracılık hizmetleri.
 • Yurt dışından öncelikle Almanya’dan , Türkiye’de bulunan yabancılara,expatlara,yabancı sporculara,yabancı futbolculara; Taxfreecar statüsünde 1995 yılından hizmet veren 9ekim Group firmamız güvencesi ile Ön siparişle yeni ve kullanılmış her türlü marka ve model araç temin ve tedariki  (Almanya’daki mukim çözüm ortağı ve iştirakler iş birliği ile),
 • Mavi plaka araç satın almayı düşünen Türkiye’deki yabancı kişinin   Almanya ve Almanya komşu ülkelerinden  kendi olanakları dâhilinde tedarik ettiği veya sahip olmak için beğendiği  aracın kapıdan kapıya lojistik şeklinde Türkiye’de kayıt ve plaka işlemleri bitirilmiş halde teslimi.( kapıdan kapıya )   ( Türkiye’de ilk ve tek )
 • Almanya’dan özel sipariş ile talep doğrultusunda oluşturulan konfigürasyon ile Taxfreecar statüsünde  yeni model  otomobil siparişi.
 • Türkiye’de satılan veya takas yolu ile değiştirilmesi düşünülen Taxfreecar araçların peşin para, konsinye yolu ile değerlendirilmesi. Satılması düşünülen mavi plaka aracın Almanya’da Showroomda satıca adına sergilenerek satışına yardımcı olunması.
 • Türkiye’de  Mavi plaka araç almaya hakkı olan yabancı kişilerin  Almanya’dan kendi olanakları dâhilinde Almanya’daki Araç satıcılarından veya Almanya daki otomobil satan web sitelerinden internet ortamında Araç beğenilmesi durumunda Almanya dan beğenilen aracın kişinin  adına satın alınması, aracın kaza ve hasar Expertizin  yapılması, satın alınacak araçta KDV varsa iade alınması, Araç alımı konusunda satıcı ve alıcı arasında Almanca tercümanlık ve 30 yıllık Taxfreecar deneyimlerinin paylaşılarak kapıdan kapıya Araç lojistiği. ( Türkiye de  ilk ve tek )
 • Mevcut Taxfreecar araçların Trafikten  ilişik kesme, mevcut Turing teminatların iade işlemleri, süre uzatım hizmetleri, mavi karne yenileme, mavi plaka araçların yurt dışı edilmesi
 • Almanya’dan Türkiye’ye düzenli seferler doğrultusunda sadece Otomobil taşıyan Treyler ile Uluslararası Araç nakliyesi. Karayolu Uluslararası otomobil nakliyesi ve lojistik hizmetleri.
 • Kapıdan kapıya dünyanın her ülkesine konteynır ve Deniz Yolu ile milletlerarası araç nakliyesi hizmeti.
 • Dünyanın her bölgesine UÇAK ile uluslararası araç nakliyesi.
 • Lüx , spor ve antika  araçların özel kapalı kasa ile uluslararası otomobil nakliye hizmeti.
 • Yurtdışına kesin çıkış durumunda deniz, karayolu veya bizzat sürülerek yurdu terk edecek Taxfreecar® statüsündeki araçlar için yurtdışı çıkış gümrük müşavirliği işlemleri, aracın Türkiye’deki gümrük ve trafik kurumlarındaki kayıtlarının kapatılması, trafik ilişik kesme belgesinin alınarak, pasaporttan düşülmesi,
 • Konsolosluk çalışanlarına ait Taxfreecar® veya diplomatik muafiyetli şahıslara tahsis edilmiş ve Dışişleri Bakanlığı takrir belgeli otomobillerin gümrük, yurtdışı transit veya giriş ve çıkış işlemleri,
 • NATO, Yabancı Basın, Spor kulübü yabancı Sporcuların Taxfreecar statüsünde araçlarını Türkiye’de kullanabilmeleri için Türkiye’de kayıt, plaka, tescil, Gümrükleme hizmetleri.
 • Yurtdışı temsilciliklerinde görevli diplomat, subay, astsubay ve ataşelerimize Türkiye’den yabancıların satmış oldukları, Taxfreecar® araçların temini; bu araçların adlarına yurtdışına çıkışı (ihracat), kesin dönüşlerinde ülkeye girişi (ithalat) ve her türlü lojistik hizmetleri,
 • Normal araç ithalatına ait Gümrükleme Hizmetleri (T.C vatandaşlarının Gümrük vergileri ödenerek sıfır araç ithalat işlemleri, otomobil millileştirme),
 • Antika otomobil ithalatına ait Gümrük müşavirlik hizmetleri,
 • Kazakistan, Gürcistan, Özbekistan, Azerbaycan, Rusya, Afrika gibi ülkelerde satmak amacıyla Türkiye’den Taxfreecar statüsünde bulunmuş araçların satın alınması durumunda oluşacak çıkış işlemleri ve uluslararası geçici plaka ile sigorta poliçelerinin temin edilmesi,
 • Bedelsiz araç ithalatı, Lojistiği,( Türkiye’ye kesin dönüş ) Danışmanlık
 • Araç sigorta hizmetleri,( KASKO ve Zorunlu Trafik Sigortası, uluslararası nakliye sigortası )
 • Gümrükle ilgili sorunlarda hukuki danışmanlık,
 • 9 Ekim’in Grup firması ile yabancı personel çalışma müsaadesi ve ikamet izinleri danışmanlığı, yabancı personele çalışma izni alınması.
 • Özürlü araç lojistiği ve Danışmanlık,

HİZMET FELSEFESİ

Profesyonel bir organizasyonunun ayakta kalması ve başarısını sürekli kılması için iş ahlâkının ilkelerine (güven, dürüstlük, dakiklik, müşteri çıkarlarına öncelik tanıma, kalite standartlarını koruma vb.) uyması gerekir. Bir aile şirketi olan 9ekim, bu ilkelere sıkı sıkıya bağlılığı sayesinde, hizmet verdiği uluslararası ve yerli sermayeli birçok firmanın güvenini kazandı:

Efes Pilsen, Coca Cola, Citi Bank, Deutsche Bank, Bayer, Nova Nordisk, 3M,Amerikan Konsolosluğu, ABN Ambro Bank, Suudi Arabistan Konsolosluğu, NATO, Levis, AİG sigorta, Bayer, Los Angeles Time, Vodafone gibi birçok uluslararası firma ve kuruluşlarla, Türkiye’de yaşayan birçok yabancı uyruklu şahıs 9ekim’in gümrük müşavirliği, lojistik ve relocation hizmetlerinden yararlanmayı tercih etti. Tercihleriyle yanılmadılar çünkü 9ekim, hizmet kalitesi ile müşteri beklentilerini karşılamakla kalmadı, yanlış (ya da eksik) bilgilendirmeden kaynaklı zaman ve cezai işlemlerin önüne geçerek müşterilerinin haklarını korudu. Firmamızdan araç ve hizmet satın almış bazı Müşterilerimize ait portföyü incelemek için REFERANSLAR sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Müşteri gizliliği acısından Detaylı içeriğe sahip master referans ve teşekkür yazıları talep üzerine tarafınıza sunulacaktır.

Yasal Hatırlatma: Web sitesinin içeriği (araç, mevzuat, kanun vs.) bilgi vermek amacıyla oluşurulmuştur. Herhangi bir şekilde yol gösterme ya da tavsiye niteliği taşımaz. Sitede yer alan bilgilerin doğru ve güncel olabilmesi için özel bir dikkat ve çaba gösterildiği halde, kullanılan kaynaklar ya da kişisel hatalar veya kanun değişiklikleri nedeniyle yanlışlıklar olabilir. 9 Ekim Grup Limited Şirketi olarak bu tip durumlarda herhangi bir sorumluluk taşımaz.

Bizden Haberdar Olmak İçin E-Bülten Üyesi Olabilirsiniz