Bedelsiz İthalat Gümrükleme ve Vergi Hesaplama

Bedelsiz İthalat Gümrükleme ve Vergi Hesaplama

Bedelsiz İthalat Gümrükleme ve Vergi Hesaplama
Bedelsiz Oto İthalatı (Kesin Dönüş, Naklihane)

Firmamız, aşağıda statüleri tanımlanan kişilerin;

  • Yurtdışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanıp, resmi görevlerde bulunan, (diplomat, subay, astsubay vb.), görev sürelerinin bitmesini takiben kararname ile görevlerinden dönen kamu görevlileri,
  • Yurtdışında herhangi bir ülkede yasal olarak en az 24 ay ikamet ettikten sonra Türkiye’ye kesin dönüş yapan Türk vatandaşları,
  • Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle kanuni ikametgâhını yabancı bir ülkeden Türkiye’ye nakleden kişilerin (evlilik suretiyle Türk vatandaşlığına geçenler hariç) ikametlerini naklettikten sonra Türkiye’ye giriş tarihinden en az 6 ay öncesinden beri adlarına kayıtlı ve kayıt yapıldığı yıl içinde 3 yaşından eski olmayan (kayıt ve model yılı dâhil), kullanılmış motorlu (sürücü hariç en çok 7 oturma yeri olan) veya motorsuz araçlarının Türkiye’ye dönüşlerinde ithali konusunda bedelsiz ithalat gümrük müşavirliği işlemlerini uzman ve deneyimli kadrosu ile gerçekleştirmektedir.

Kesin dönüş bedelsiz oto ithalatında gümrük vergisi ödenmez, ancak ithalat vergilerinin en fazla pay oranına sahip Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ödenmek zorundadır. İthal edilen araçların ÖTV ve KDV vergileri aracın model yılına göre yıpranma payı indirimi (amortisman) ve Diplomatik İndirim yapıldıktan sonra kalan bedel üzerinden tahsil edilir. Bu sebeple Bedelsiz Oto İthalatı, hiçbir vergi ödemeden araç ithalatı anlamını taşımaz, sadece Türkiye’ye kullanılmış oto ithalatını sağlar. Bilindiği üzere Türkiye’ye kullanılmış otomobil ithalatı mevcut Gümrük Kanuna göre yasaktır.

Bedelsiz otomobil hakkına sahip kişiler araçlarının gümrük işlemleri için ödeyecekleri vergileri web sitemizdeki VERGİ HESAPLAMA FORMU’nu doldurarak öğrenebilirler. Türkiye’ye gelmeden bu bilgiyi edinmek aracı Türkiye’ye getirip getirmeme kararını kolaylaştıracaktır.

 

Aşağıdaki kişiler Türkiye’ye bedelsiz ithalat kapsamında ( eski adı ile nakli hane ) kapsamında gümrük vergisi hariç diğer vergileri ödemek kaydı ile 3 yaşa kadar araç ithal etme hakları mevcuttur.

  1. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az yirmi dört ay ikamet ettikten sonra, yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden Türk vatandaşları;
  2. Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri
  3. Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler
  4. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü halinde, Türkiye’de ikamet eden gerçek kişi mirasçıları

Aracın CIF Değeri (Navlun ve sigorta bedeli dahil olmak üzere aracın gümrük kıymeti) ve ÖTV Toplamının % 18’i oranında Katma Değer Vergisi (KDV) +ÖTV (özel tüketim vergisi ) aşağıda belirtmiş olduğumuz amortisman payları düşülerek aracın serbest dolaşıma girişi sırasında gümrük idarelerince tahsil edilir.

Araç yaşı (birim Amortisman oranı (%) Amortisman tutarı (birim) Vergiye esas kıymet (birim)

1-     20 100x%20=20 100-20=80

2-     10 100x%10=10 80-10=70

3-     10 100x%10=10 70-10=60

4-     10 100x%10=10 60-10=50

5-     10 100x%10=10 50-10=40

6-     10 100x%10=10 40-10=30

7-                    – – 100x%20=20

8-                    – – 100x%20=20

9-                    – – 100x%20=20

 

Bedelsiz ithalattan faydalanmayı düşünüyorsanız ve Türkiye’ye gelişinizde mevcut aracınızı veya bu kanun çerçevesinde ithal etmeyi düşünüyorsanız, Türkiye’ye gelmeden önce aracınıza ödeyeceğiniz vergiyi bilmeniz menfaatinize olacaktır. Bu durumda önceden hesaplatmanız bu işlemi gerçekleştirmeniz değip değmeyeceğini öğrenme şansınız mevcuttur.

Firmamız deneyimli Gümrük müşavirleri her yıl açıklanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Resmi danışmanlık liste tarifesi ücreti dahilinde Aracınızı Türkiye’ye getirmeden bedelsiz ithalata hakkınız olup olmadığı ve hesaplanacak vergiyi size raporlayıp sunmaktadır. Hesaplama ve raporlama süresi 5 iş günüdür.

 

Şayet Gümrük ve Ticaret Bakanlığının her yıl Resmi Gümrük Müşavirlik firmalarının alacağı asgari ücret tarifesi dahilinde Danışmanlık ücretini ödemek istemiyorsanız ,bu konuda yetkilendirilmiş otomobil ihtisas Gümrüklerinden bilgi alabilirisiniz ( örneğin 2023 yılında otomobil gümrük işlemleri ile RESMİ GAZETEDE yayınlanmış İstanbul Haydarpaşa Otomobil İhtisas Gümrük müdürlüğünden hem bilgi alıp aynı zamanda işlemlerinizi burada yaptırma şansınız mevcuttur.

Bedelsiz İthalat İçin Gerekli Evraklar

Yurt dışı evrakları


1) Konsolosluk ikamet nakil belgesi
2) İkamet nakil tarihinden en az altı ay önce adlarına kayıtlı olan araç ruhsatı ve tercümesi (aracın satın alma tarihi itibarıyla 3 yaşını geçmemiş olması gerekir) örnek 2018 model bir araç 2018-2019-2020 yıllarında alınıp bugüne kadar üzerinize kayıtlı olması gerekir
3) Son altı aylık araç sigortası ve tercümesi
4) Nüfus cüzdanı kopyası
5) Varsa ise satın alma faturası

Not: ikamet nakil belgesinden sonra Türkiye’ye ilk giriş tarihinden itibaren altı ay içerisinde ithalat yapılması gerekir.

Önemli: eğer kişi çifte vatandaşsa bu haktan faydalanamaz. Sadece Türk vatandaşı olmalıdır.

Ticari araç bedelsiz olarak ithalatı yasaktır ( Kamyonet, Tır, Otobüs, Kamyon vs)

 

Yurt içi evrakları


1) Pasaport aslı
2) Eşinin pasaportu
3) Vukuatlı nüfus sureti (nüfus idaresinden)
4) Kamu görevlisi ise görev belgesi
5) Taşıtın girişine ilişkin belge (taşıt formu aktarma beyannamesi vb)
6) Anne kızlık soyadı
7) Eş taahütnamesi (noterden) örnek; Eşimin yapacağı bedelsiz otomobil ithalat işlemleri üzerinden beş yıl geçmeden bedelsiz otomobil ithalat talebinde bulunmayacağımı beyan ve taahhüt ederim
8) Giriş çıkış dökümü pasaport polisinden alınacak
9) T.C. kimlik belgesi
10) 18 yaş üstünde çocuk var ise onlar için de noterden taahhütname
11) Son altı aylık sigorta araba
12) Asker ise görev yazısı


Not:
başvuru dilekçesi verildiğinde gümrük idaresi tarafından, aracın Türkiye’deki distribütöründen kıymet bilgisi ile Emniyet Müdürlüğü’nden ikamet nakil tarihinden geriye dönük son 10 yıla ait giriş çıkışları sorulacaktır. Son iki yıl kesintisiz yurtdışında kalınmamışsa son beş yılda iki yıl yurtdışında bulunulması gerekmekte olup o şartın da sağlanmaması durumunda son on yılda beş yıl yurtdışında kalınması gerekmektedir.


Hizmetlerimizden Bazıları

Online profesyonel temsilcilerimiz dünyanın en büyük bazı markalarıyla çalışmıştır. 9Ekim Gümrük Müşavirliği firması 1989 yılında şahıs firması olarak kurulmuştur. 1993 yılında Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Müsteşarlığı'na bağlı resmi ve lisanslı Gümrük Müşavirlik Limited Şirketi olarak hizmet vermeye başlamıştır.
Copyright © 2021. Tüm hakları saklıdır.
Şartlar ve Koşullar
DMCA.com Protection Status
tr_TRTurkish