Free Import Customs Clearance and Tax Calculation

Free Import Customs Clearance and Tax Calculation

Free Import Customs Clearance and Tax Calculation

Aşağıdaki kişiler Türkiye’ye bedelsiz ithalat kapsamında ( eski adı ile nakli hane ) kapsamında gümrük vergisi hariç diğer vergileri ödemek kaydı ile 3 yaşa kadar araç ithal etme hakları mevcuttur.

  1. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az yirmi dört ay ikamet ettikten sonra, yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden Türk vatandaşları;
  2. Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri
  3. Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler
  4. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü halinde, Türkiye’de ikamet eden gerçek kişi mirasçıları

Aracın CIF Değeri (Navlun ve sigorta bedeli dahil olmak üzere aracın gümrük kıymeti) ve ÖTV Toplamının % 18’i oranında Katma Değer Vergisi (KDV) +ÖTV (özel tüketim vergisi ) aşağıda belirtmiş olduğumuz amortisman payları düşülerek aracın serbest dolaşıma girişi sırasında gümrük idarelerince tahsil edilir.

 

Araç yaşı (birim Amortisman oranı (%) Amortisman tutarı (birim) Vergiye esas kıymet (birim)

1-     20 100x%20=20 100-20=80

2-     10 100x%10=10 80-10=70

3-     10 100x%10=10 70-10=60

4-     10 100x%10=10 60-10=50

5-     10 100x%10=10 50-10=40

6-     10 100x%10=10 40-10=30

7-                    – – 100x%20=20

8-                    – – 100x%20=20

9-                    – – 100x%20=20

 

Bedelsiz ithalattan faydalanmayı düşünüyorsanız ve Türkiye’ye gelişinizde mevcut aracınızı veya bu kanun çerçevesinde ithal etmeyi düşünüyorsanız, Türkiye’ye gelmeden önce aracınıza ödeyeceğiniz vergiyi bilmeniz menfaatinize olacaktır. Bu durumda önceden hesaplatmanız bu işlemi gerçekleştirmeniz değip değmeyeceğini öğrenme şansınız mevcuttur.

Firmamız deneyimli Gümrük müşavirleri her yıl açıklanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Resmi danışmanlık liste tarifesi ücreti dahilinde Aracınızı Türkiye’ye getirmeden bedelsiz ithalata hakkınız olup olmadığı ve hesaplanacak vergiyi size raporlayıp sunmaktadır. Hesaplama ve raporlama süresi 5 iş günüdür.

Some of Our Services

DMCA.com Protection Status
Our online professional representatives have worked with some of the world's largest brands. 9Ekim Customs Consultancy firm was established in 1989 as a sole proprietorship. In 1993, it started to serve as an official and licensed Customs Consultancy Limited Company under the Undersecretariat of Customs of the Republic of Turkey.
Copyright © 2021. All rights reserved. Terms and Conditions