VERGİSİZ TAXFREECAR ARAÇLARDA TEMİNAT KONUSU

TAXFREE ARAÇLARDA TEMİNAT NEDİR?

Mavi plaka, Taxfreecar, yabancıdan yabancıya araç olarak adlandırılan bu tip araçları satın almaya ve kullanmaya hakkı olan yabancıların ortalam araç vergileri (ÖTV + KDV) tutarı kadar bedeli depozito şeklinde, ilerleyen yıllarda araç satılırsa, gümrüğe terk edilirse, yurt dışına çıkarılırsa, araç devir edilirse geri iade edilecek, "Teminat Güvence Bedeli" olarak tanımlanabilir. Bu Teminat miktarı T.C. Gümrük ve Tücaret Bakanlığı'na bağlı devlet kurumu olan Türkiye Turing Otomobil Kurumu'na yatırılır.

KİMLER TEMİNAT ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Mavi plaka, Taxfreecar, yabancıdan yabancıya araç olarak adlandırılan bu tip araçları satın almaya ve kullanmaya hakkı olan yabancıların ortalam araç vergileri (ÖTV + KDV) tutarı kadar bedeli depozito şeklinde, ilerleyen yıllarda araç satılırsa, gümrüğe terk edilirse, yurt dışına çıkarılırsa, araç devir edilirse geri iade edilecek "Teminat Güvence Bedeli" olarak tanımlanabilir. Bu Teminat miktarı T.C. Gümrük ve Tücaret Bakanlığı'na bağlı devlet kurumu olan Türkiye Turing Otomobil Kurumu'na yatırılır.
Teminat Ödemesi Gerekenler

 • Çalışma izni ile çalışan yabancılar (Expatlar)
 • Yabancı öğrenciler
 • Emekli yabancılar
 • Mavi kart - pembe kart sahibi Türk soylu yabancılar
 • Türk vatandaşı ile evli olup çalışma iznine sahip yabancı gelin ve damatlar

 • Büyük elçilik ve konsoloslukta çalışan diplomatik misyonda vs. birimlerde çalışan idari teknik personeller
 • Büyükelçilik, konsolosluk memur ve hizmetlileri
 • Nato kurum ve personelleri
 • Teknik işbirliği vs. buna benzer uluslararası anlaşmalar kapsamında Türkiye'de görev yapan AB uzmanları
 • Yabancı işçi bürolarında çalışan yabancı personelle

KİMLER TEMİNAT ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

TURİNG TEMİNATI NEDEN ALINMAKTADIR?
Yurt dışından ithal edilen araçlarda mevcut mevzuat gereği %18 KDV, %200'lere varan ÖTV ve ayrıca %10 gümrük vergisi mevcuttur. Oysa Taxfreecar, yabancıdan yabancıya araç şeklinde araç ithal edilmesi durumunda bu vergiler ödenmemektedir. Ancak mevcut vergileri ödemeden 1. Saylı Tebliğ kapsamında Taxfreecar statüsünde ithal edilen vergisiz araçların;

 • Getiriliş amacı dışnda kullanılması,
 • Bir başkasına kiraya veya ödünç verilmesi,
 • Taxfreecar kullanma hakkı olmayan (yukarıda detaylı açıklanmıştır) kişilere satılması veya usülsiz olarak devredilmesi,
 • Hak sahibi olmayan kişilerce kullanılmasına izin verilmesi,
 • Taşıtın ilk Türkiye ithali sırasında belge ve paraçlarının izin alınmadan değiştirilmesi, satılması,

Aracın, çalışma süresinin geçirilmesi ve uzatılmaması durumunda aracın gümrük idaresine teslim edilmemesi durumunda,oluşacak usülsüz hareket ve teşebbüslerde ortaya çıkacak cezaların gümrük idaresi tarafından derhal ve peşinen tahsili için geliştirilmiş bir uygulamadır. Bu istenmeyen ve tatsız durumların oluşması durumunda gümrük idaresi derhal teminata el koymaktasır.

Bizden Haberdar Olmak İçin E-Bülten Üyesi Olabilirsiniz