• TAXFREECAR (YABANCIDAN YABANCIYA MAVİ PLAKA) ALIŞ
  • HİZMETLERİMİZ
  • TAXFREE ALIŞ
  • ARAÇLAR
  • SİGORTA
  • ULUSLARARASI ARAÇ NAKLİYE
  • HİZMETLERİMİZ
  • ARAÇ ARAŞTIR
  • HAKKIMIZDA
  • TAXFREE ALIŞ

Engellilere Araç Satışı

Bir işi en iyi o işi yapan bilir!

1993 yılından beri Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi olarak hizmet veren 9ekim, Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu şahıs ve firmalara, yabancı konsolosluklar, elçilikler ve bedensel engelli vatandaşlarımıza araç lojistiği konusunda çok geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor. 2001-2005 yılları arasında özürlü araçları aracılık, satış, ithalat ve gümrük işlemlerini gerçekleştiren firmamız, birçok bedensel engelli vatandaşımızın araç ihtiyacını Almanya’dan ithal ederek güvenle, sorunsuzca ve hızla karşılamıştır. Bu süre boyunca edindiği deneyimle bugün özürlü araç lojistiği ve araç satın alma danışmanlığı konusunda, ilgili hizmetleri vermeye devam etmektedir. Özürlü araç konusunda 9ekim’den alabileceğiniz profesyonel destek ÖZÜRLÜ ARACIN TÜRKİYE’YE İTHALİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ başlığı altında ayrıntılı olarak anlatılmıştır.


Özürlü Aracıyla İlgili Hizmetler

Özürlü aracının bulunması için rehberlik,

Araçla ilgili bilgilerin değerlendirilip fizibilite raporu hazırlanması,

Yurtdışında yapılması gereken yasal işlemlerin takibi (KDV iadesi vb.)

Yurtdışı gümrük ve trafik tescil işlemleri,

Aracın Türkiye’ye nakliyesi, transferi,

Yarı kamu görevi gören 9ekim yönetici kadrosunun tamamı, T.C. Gümrük Müsteşarlığına bağlı, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Komite Üyesi, yetkili ve A Karne izin belgeli gümrük müşaviridir.

Firmamız iş ahlakının güven, dürüstlük, dakiklik, müşteri çıkarlarına öncelik tanıma, kalite standartlarını koruma gibi ilkelerine sıkı sıkıya bağlılığı sayesinde, hizmet verdiği uluslararası ve yerli sermayeli birçok firmanın güvenini kazanmıştır.

Efes Pilsen, Coca Cola, Citi Bank, Deutsche Bank, Bayer, Nova Nordisk, İngiliz Konsolosluğu, USA Konsolosluk, Suudi Arabistan Konsolosluğu, NATO, Levis ve Türkiye’de yaşayan birçok yabancı uyruklu şahıs; 9ekim’in gümrük müşavirliği konusundaki bilgi ve deneyimlerinden yararlanmayı tercih etti. Tercihlerinden yanılmadılar çünkü 9ekim, hizmet kalitesi ile müşteri beklentilerini karşılamakla kalmadı, yanlış (ya da eksik) bilgilendirmeden kaynaklı zaman ve cezai işlemlerin önüne geçerek müşterilerinin haklarını korudu. 9ekim’in Referanslarını incelemek için tıklayın.

 
YURTDIŞINDAN ÖZÜRLÜ ARACI ALIRKEN YAPILMASI GEREKENLER

Yurtdışından özürlü aracı alırken izlenmesi gereken 7 adım vardır. Bu adımların her biri önemli ve sırası ile yapılması gereken işlemlerdir. Aşağıda liste olarak verilen işlemler metnin devamında tek tek tüm ayrıntıları ile açıklanmıştır.

1- Sağlık Raporu almak,

2- Aracı bizzat kullanacak ortopedik özürlü ise H Sınıfı ehliyet almak,

3- Ankara Gümrük İthalat İzin Belgesi almak,

4- İthal edilecek aracı yurtdışından temin etmek,

5- Aracın Türkiye’ye ithalatı ve lojistiğini,

6- Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü’nde ithalat işlemlerinin yapılması,

7- Trafik Tescil, Ruhsat ve Plaka işlemlerinin tamamlanması,

 

1- SAĞLIK RAPORU NASIL ALINIR?

Özürlülerin araç alabilmeleri için öncelikle; sağlık kurulu raporu vermeye yetkili bir sağlık kuruluşundan durumlarını kanıtlayan Heyet Raporu almaları gerekir. 18.03.1998 tarihli, 29290 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı tarafından Özürlülere Verilecek Sağlık Raporları Hakkında Yönetmeliğin eki olarak yayınlanan raporun örneğini aşağıda bulabilirsiniz.

 Raporda Dikkat Edilecek Noktalar:

Aracı bizzat kullanacak ortopedik özürlü ve H Sınıfı Ehliyet Sahibi Özürlülerin raporunun açıklama bölümünde “ Özel Tertibatlı Araç Kullanabilir” ibaresi bulunmalıdır.

Omurilik felci hastası ve özellikle tekerlekli sandalyeye muhtaç %90 ve Üzeri Özürlüler için “Rampa veya Lift Sistemli Araçla Taşınması Uygundur” ibaresinin raporda bulunması gerekir.

Özel tertibatı olmayan, özürlülük derecesi %90 ve üzeri olan malul ve özürlüler tarafından vergilerden muaf olarak bizzat ithal edilen araçların tescil belgelerine, ilgili trafik tescil müdürlüğünce “araç sahibi malul ve özürlü kişinin kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarından bir sürücü veya noterlerce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunludur” ibaresi eklenmelidir.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- H SINIFI EHLİYET NASIL ALINIR?

Aracı bizzat kullanacak ortopedik özürlü ve “Özel Tertibatlı Araç Kullanabilir” meşruhatlı sağlık kurulu raporuna sahip araç satın alacak veya ithal edecek özürlü kişinin H sınıfı ehliyete sahip olması gereklidir.                                                      

 

Raporda Dikkat Edilecek Noktalar:

2918 sayılı Trafik Kanununa göre H sınıfı ehliyet alabilmek için en az 17 yaşını bitirip 18den gün almış olmak gerekir.

Şu andaki yönetmeliğe göre H sınıfı ehliyet alacak kişinin en az ilkokul diplomasına sahip olması gerekir.

H sürücü belgesi ile kendi sınıfına ait araçları kullanabilir.

H sınıfı sürücü belgesi alacaklar Trafik ve İlkyardım derslerinden teorik sınava ve direksiyon sınavına tabi tutulurlar.

"B, C D, E" sınıfı sürücü belgelerinden birine sahip olan, ancak sağlık şartlarında sonradan meydana gelen değişikliklerden dolayı sağlık raporu ile H Sınıfı Sürücü olacağını belgeleyenler; H sınıfı ehliyet alabilmek için bir sürücü kursuna kaydolup, sadece direksiyon eğitimi dersine devam edebilir ve yapılacak sınavda başarılı olurlarsa "H" sınıfı otomobil veya motosiklet sürücü sertifikası almaya hak kazanır.


3- ANKARA GÜMRÜK İTHALAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?


Özel tertibatlı otomobil ithalatı talebi ve otomobilde bulunması gereken özel tertibat, İstanbul yolu Güvercinlik Toprak Mahsulleri Ofisi’nin arka yolunda bulunan Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü’nde oluşturulan heyet tarafından karara bağlanır. Heyetin toplandığı her ayın ilk Salı günü ilgili özürlü ve malul kişiler de anılan gümrükte hazır bulunur.

Binek otomobili veya bizzat malul ve özürlü kişi tarafından kullanılamayan aracın ithaline ilişkin kararların (müspet) Komisyon tarafından oybirliği ile verilmesi gerekir.

Komisyon kararının olumlu olması halinde, otomobil ile bizzat malul ve özürlü kişi tarafından kullanılamayan araç için Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü’nce “İthal İzin Belgesi” düzenlenir. İzin belgesinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır. Bu süre içerisinde, aracın ithalat işlemleri bitirilip aracın Türkiye’ye getirilmesi gerekmektedir.


Müracaat İçin Gerekli Belgeler:

Malul kişiye ait sağlık raporu (Sağlık Raporu Nasıl Alınır? bölümünde açıklandığı gibi),

Aracı bizzat ortopedik özürlü kullanacaksa, sahip olduğu H sınıfı sürücü belgesinin aslı ve bir sureti,

Nüfus cüzdan örneği,

İlgili kişinin ikamet ettiği mahalle veya köy muhtarlığınca düzenlenmiş İkametgah Belgesi,

Özürlü kişinin 2 adet vesikalık resmi

Bu belgelerle birlikte Ankara Naklihane ve Bedelsiz ithalat Gümrük Müdürlüğü’ne başvurulur. İki muayene memurundan oluşan heyet tarafından aracın söz konusu heyet kararına uygunluğu incelenir, uygun bulunması halinde ‘İthal İzin Belgesi’ verilir. İthal izin belgesini almadan asla araç siparişi vermeyiniz.

 
4- İTHAL EDİLECEK ARAÇLARDA HANGİ ŞARTLAR ARANIR?

Özel tertibatlı özürlü araçlarında aşağıdaki şartlar aranır.

1. Binek otomobil ise; münhasıran malul ve özürlü tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunmalı ve silindir hacmi 1600 (dahil) cc’ ye kadar (arazi taşıtları hariç) olmalıdır.

 2. Bizzat özürlü ve malul kişi tarafından kullanılmayacaksa; aracın el ve ayak fonksiyonunu tamamen yitirmiş özürlü kişinin araca binip inmesini ve taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunmalı ve özürlü kişinin üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya özürlü kişi tarafından iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılmalıdır. Aracın silindir hacmi 2500 (dahil) cc’ye kadar (arazi taşıtları hariç) olmalıdır. Minibüs, Chrysler Voyager, Ford Galaxy, gibi multivan araçlar da bu sınıfa dahildir.
 
   

3. Motosiklet ise; malul ve özürlüler tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş olmalıdır.

4. İthal edilecek aracın en fazla 3 yaşında olması şarttır. Örneğin 2011 yılında ithal edilecek bir araç 2011-2010-ve 2009 model olmalıdır.

5. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 167’nci maddesi gereği aşağıdaki araçların ithali mümkün değildir:

     a. Sadece otomatik vitesli araçlar

     b. Özel surette yapılmış hareket ettirici tertibatı bulunmayan araçlar

     c. Bizzat özürlü kişi tarafından kullanılamayan araçlar

Özel olarak malul ve özürlülerin kullanımına mahsus olan araçlar ile birlikte getirilen parça, yedek parça ve aksesuarlar veya bu araçların bakım, kontrol, ayarlama ya da tamiri için gerekli olan aletler de muafiyet kapsamındadır. Söz konusu parça, yedek parça ve aksesuarlar ile sair aletlerin aracın ithalinden sonra getirilmesi halinde muafiyet uygulanması için bunların muafen ithal edilen eşyayla ilgili olduklarının belgelenmesi gerekir.


5- ÖZÜRLÜ ARACIN TÜRKİYE’YE İTHALİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ

 İthal Edilecek Araçlar Nasıl Temin Edilir?

İthal etmek istediğiniz aracı Almanya’dan kendi olanaklarınızla, yurtdışındaki tanıdıklarınız yardımıyla ya da firmamızın önerdiği sitelerden seçebilirsiniz. Aracı belirledikten sonra firmamız 20 yıllık gümrük müşavirliği ve lojistik deneyimi ile işlemleri hızla ve sorunsuzca halledecektir.

Seçtiğiniz aracın yurtdışından çıkışı,

Adınıza yurtdışındaki faturalandırılması,

Gümrükleme işlemleri,

Aracın Türkiye’ye transferi,

İstanbul Gümrük Müdürlüğü’ne teslimine kadar tüm hizmetler firmamız tarafından aşağıda açıklanan ücretler dâhilinde gerçekleştirilir.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hizmetler ve Ücretlendirme:

Almanya’dan bulacağınız bir aracın Türkiye’ye transferi ve lojistik işlemi ortalama 2000 Euro’dur.

Minibüs ve van tarzı büyük araçlar için bu fiyat ortalama 2500 Euro’dur.

Araçların İstanbul’a teslim süresi ortalama 10 iş günü olup araç transferi Alman Tırları ile yapılır.

Ankara’da oluşacak gümrük, TSE ve trafik işlemleri için ortalama masrafınız 800.-TL’dir.

İşlemleri herhangi bir gümrük müşavirlik firması kullanmadan kendiniz yaparsanız daha uygun bir fiyata halledebilirsiniz.

Yurtdışından tır ile getirilen araçların son varış ve teslim gümrüğü İstanbul’dur. İstanbul Gümrüğü’nden aracın sürülerek veya taşıma aracı ile Ankara’ya götürülmesi araç sahibi veya vekiline aittir. İstanbul Gümrüğü’nde oluşacak Transit beyannamesi yazılması ve buna ait gümrük işlemleri firmamızın sorumluluğundadır. İstanbul Gümrüğü’nde oluşacak resmi park ücreti ve Trafik Geçici Plaka, Zorunlu Sigorta Ücreti ve trafik işlemleri araç sahibine aittir. Araç marka modeline göre değişmekle birlikte ortalama 350 TL resmi masraf söz konusudur. Geçici Plakası ve Zorunlu Trafik Sigortası olmadan aracı gümrükten çıkarmak yasal olarak mümkün değildir.

İhtiyacınız Olan Araca Kendiniz Karar Verin

Satın almayı düşündüğünüz araçları aracı şirket kullanmadan doğrudan kendiniz de seçebilirsiniz. Firmamız bu konuda size Almanya’da güvenilir ve bol seçenek sunan iki site önermektedir.

www.autoscout24.de
www.mobile.de

Satın alma kararını kesinleştirebilmeniz için internetten bulacağınız 5 araç için danışmanlık, tercüme ve aracı satan firma hakkında fizibilite görüş raporu sadece 70 Euro karşılığında tarafınıza sunulur. Raporu inceleyip almak istediğiniz aracı seçin..

Gerisini bize bırakın:

Firmamız satın almaya karar verdiğiniz aracı satan firma ile sizin adınıza temasa geçer.

Araç hakkında gerekli bilgileri (araçta hasar, teknik durumu vb.) alır.

Sizin adınıza pazarlık yaparak internet üstünden beğendiğiniz araç hakkında görüş ve önerilerini size bildirir.

Aracı satın almak istediğinizde satıcı ile aranızdaki hukuki sözleşmeyi yapar.

Araç Türkiye’ye gelene kadar tüm süreçleri adınıza takip eder.

Şayet satın almayı düşündüğünüz araç üstünde KDV iadesi durumu varsa belirli bir komisyon karşılığında KDV iadesini ( %19 brüt ) adınıza Almanya vergi dairelerinden çözer ve iade alır.

 
Fiyatlara KDV dahil mi nasıl anlarım?
www.mobile.de sitesinde seçilen aracın fiyatı bölümünde:
 
 
‘19,00% MwSt. Brutto 20.500 EUR Netto 17.227 EUR’ yazıyorsa fiyata KDV dahildir. (Gerekli işlem yapılarak firmamız tarafından adınıza Almanya vergi dairelerinden iade alınır)
‘MwSt. nicht ausweisbar’yazıyorsa KDV iadesi yok demektir.

Orijinal özürlü ekipmanlı bir araç arıyorsanız detaylı arama kriterlerinde ‘Behindertengerecht’ seçeneğini işaretleyin.

Dikkat: Önerdiğimiz sitelerde araçlar yaklaşık 24 saatte satılmaktadır. Bir araç beğenirseniz almak için hızlı karar vermenizi öneririz. Eğer uygun fiyatlı bir araç bulduysanız ortalama 1000 Euro kaparo bedeli ile 7-10 gün satıcıda muhafaza edebilirsiniz.

 
6- ANKARA NAKLİHANE VE BEDELSİZ İTHALAT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ İTHALAT İŞLEMLERİ

İthal edilen araçların gümrük işlemleri, İthalat İzin Belgesinin alındığı Ankara Naklihane ve Bedelsiz Gümrük Müdürlüğü’nde tamamlanır. Aracın ithal işlemlerini araç sahibi veya vekili vekaleten gerçekleştirebilir.

 

İthalat İşlemlerinde Gerekli Belgeler:

1- Türkiyede ikamet eden malul ve özürlüye bağış yapılması söz konusu ise;

     a. Türk Konsolosluğu’nda yaptırılacak hibe senedi,

     b. Aracı hibe yapanın yurtdışında ikamet ettiğine dair Türk Konsolosluğu’ndan alınmış oturum belgesi,

     c. Aracın tertibatının yurtdışında alındığını, mutlak surette sayı ve tarihini gösteren konsoloslukça onaylanmış fatura tercümesi,

     d. Aracın mülkiyet belgesi (hibe eden kişi adına düzenlenmiş olmalıdır),

     e. Hibe eden kişinin adı mülkiyet belgesinde yoksa aracın sahibi olduğunu gösteren fatura veya satış sözleşmesinin  Türk Konsolosluğu’ndan onaylı tercümesi,

     f. Noter veya konsoloslukça düzenlenmiş bağış belgesi,

2- İthalat resmi kanaldan döviz transferiyle yapılmak isteniyorsa;

     a. Döviz transferine ilişkin belge,

     b. İthal edilmek istenilen taşıtın cins, marka ve özellikleri ile fiyatını gösteren ve özürlü ekipmanı mevcuttur meşruhatlı proforma fatura ve ithal sırasında özürlü ekipmanı mevcuttur meşruhatlı faturanın aslı.

3- Nüfus cüzdanı örneği

4- Şase numarası yazılmış Taahhütnameler (örnekler aşağıda verilmiştir),

5- İkamet ettiği mahalle veya köy muhtarlığınca düzenlenmiş İkametgah belgesi,

6- İthal izin belgesi aslı,
7- Sağlık raporu aslı,

8- İthal edilecek araç, otomobil Bizzat özürlü ve malul kişi tarafından kullanılacaksa ve ortopedik özürlü kişinin H sınıfı ehliyet aslı.

9- İthal edilecek araç, bizzat özürlü ve malul kişi tarafından kullanılamayan araç olup aracı vasi kullanacak ise Noterden onaylı vasi belgesi.

10- Yurtdışında bulunan araçta gümrük müdürlüğünün ithal belgesinde talep ettiği tertibat bulunmuyorsa, talep edilen tertibatın Türkiye’den temin edilerek yurtdışına gönderilmesi ve tertibatın yurtdışında takılması daha ekonomiktir zira yurtdışında bu tip tertibatlar (elden gaz, elden vites, lift ve rampa sitemi vb.) Türkiye’ye oranla oldukça pahalıdır.

Taşıt İthal İzin Belgesi’nin geçerlilik süresi içerisinde yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü’ne teslim edilir. Gümrük Müdürü veya yetkili kılacağı Gümrük Müdür Yardımcısı başkanlığında iki muayene memurundan oluşan heyet tarafından aracın söz konusu heyet kararına uygunluğu incelenir, uygun bulunması halinde ithaline izin verilir. İthal belgesinde özre bağlı olarak talep edilen teknik şartların ithal edilecek araçta bulunması esastır. Örneğin ithal belgesinde elden gaz ekipmanı istendi ise ve ithal edilen araçta bu ekipman yok ise aracı ithal etme şansına sahip değilsiniz.

 

ÖZEL TERTİBATLI OTOMOBİL İÇİN TAAHÜTNAME ÖRNEĞİ

Tek tip gümrük beyannamesi ile muafen ithalini yaptığım özel tertibatlı binek otomobilimi başkasının kullanımına veya istifadesine izin vermeyeceğimi; Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü’nün izni olmadan mezkûr aracı başkasına devretmeyeceğimi; ithal olunan araç üzerindeki özel tertibatta hiçbir değişiklik yapmayacağımı; ikamet değişikliği olması halinde bu değişikliği ilgili Gümrük Müdürlüğü’ne bildireceğimi; aksi takdirde 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile buna ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve 5607 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine dair kanun, 237 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki kanun ile Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümlerinin tarafıma uygulanmasını kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. Dikkat: Taahhütnameye şase numarası mutlaka yazılmalıdır.


ÖZEL TERTİBATLI MİNİBÜS TÜRÜNDEKİ ARAÇLAR İÇİN TAAHÜTNAME ÖRNEĞİ

Tek tip gümrük beyannamesi ile muafen ithalini yaptığım aracı üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarımdan bir sürücü veya tarafımdan iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılacağını başkasının kullanımına veya istifadesine izin vermeyeceğimi;  Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğünün izni olmadan mezkür aracı başkasına devretmeyeceğimi; ithal olunan araç üzerindeki özel tertibatta hiçbir değişiklik yapmayacağımı; ikamet değişikliği olması halinde bu değişikliği ilgili Gümrük Müdürlüğüne bildireceğimi; aksi taktirde 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile buna ilişkin Bakanlar Kurulu kararı ve 5607 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine dair kanun, 237 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki kanun ile Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerinin tarafıma uygulanmasını kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.

7- TRAFİK TESCİL, RUHSAT, PLAKA İŞLEMLERİ

Adı geçen gümrük idaresince, ithal işlemi tamamlanan binek otomobil veya minibüs için:

1-      En yakın sanayi Bakanlığı TSE biriminde teknik uygunluk belgesi çıkartılır.

2-      Gümrük idaresince düzenlenecek trafik şehadetnamesine ilgili şerhler konularak ilgili Trafik Tescil Dairesi’ne gönderilir.

3-      Bu belge ile beraber Trafik Tescil Müdürlüğü’ne trafik, plaka ve ruhsat işlemleri için başvurulur.

Trafik tescil işlemleri, gümrük işlemleri ve TSE işlemlerinin ortalama toplam masrafı 900 -1000TL’dir. İşlemleri araç sahibi kendisi yaptırmak isterse 500-600.-TL’ye mal edebilir.

 
 
DİKKAT: Web sitesinin içeriği (araç, mevzuat, kanun vs.) bilgi vermek amacıyla oluşturulmuştur. Herhangi bir şekilde yol gösterme ya da tavsiye niteliği taşımaz. Sitede yer alan bilgilerin doğru ve güncel olabilmesi için özel bir dikkat ve çaba gösterildiği halde, kullanılan kaynaklar ya da kişisel hatalar nedeniyle yanlışlıklar olabilir. 9 Ekim Grup Limited Şirketi olarak bu tip durumlarda herhangi bir sorumluluk taşımaz.
 

 

ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
order abortion pill online abortion pill cytotec abortion pill buy online